Η διοίκηση του Συνεταιρισμού

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους επιτυχίας του Δασικού Συνεταιρισμού Καταλωνίων είναι η ομόνοια και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση είναι τα όργανα διοίκησης του Συνεταιρισμού.. Η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών και η διαφάνεια στην διαχείριση των οικονομικών είναι το μυστικό της επιτυχίας. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, αποτελείται από τους:

Πρόεδρος - Γαλάνης Γεώργιος του Ιωάννου

Αντιπρόεδρος - Πλιάκας Δημήτριος του Γεωργίου

Ταμίας - Γαλάνης Χρήστος του Βασιλείου

Μέλος -  Πρέσσας Γεώργιος  του Ευαγγέλου

Μέλος - Μπατσαράς Γεώργιος του Δημητρίου